BetrouwbareBron.nl heeft als doel om de collectieve patiënteninformatie van betrouwbare, niet-commerciële organisaties te bundelen. Hiervoor heeft de redactie minimale criteria voor organisaties opgesteld om in artikelen opgenomen te worden bij BetrouwbareBron.nl.

 

De criteria voor organisaties zijn onder meer:

 • Landelijk werkzaam
 • Nederlandstalig
 • Niet-commercieel
 • Betreffende ziekten, klachten, gezondheidszorg, voorlichting en preventie
 • Informatie gericht op patiënten/ consumenten
 • Geaccrediteerd door of aangesloten bij overkoepelende instantie, dwz :
  • Artsenorganisaties : Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG), Pharmacie (KNMP), Tandheelkunde (NMT)
  • Patiëntenorganisaties: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en/of Landelijke patiëntenverenigingen van Ieder(in) ( was voorheen CG-raad)
  • Overheid
  • Voor non-profit organisaties gelden uitgebreide criteria, o.a. aansluiting CBF, samenwerkende organisaties, internationale organisaties, financiering. Elke non-profit organisatie wordt aan de hand van de criteria apart beoordeeld

De organisaties worden vervolgens besproken en beoordeeld voor opname door de hoofdredactie. Daarna volgt het verzamelen van de informatie en publicatie in de artikelen.  Dit kan geruime tijd kan duren, aangezien het aanbod zeer groot is en grotendeels gedaan wordt door medische vrijwilligers.

Voldoet uw organisatie mogelijk eveneens aan deze criteria en zou U ook opgenomen willen worden bij BetrouwbareBron.nl? Vul het contactformulier in via de website.

Voldoet een bij BetrouwbareBron.nl opgenomen organisatie mogelijk niet aan bovenstaande criteria? Neem ook dan contact op.