Over deze site

Historie

www.BetrouwbareBron.nl is in 2008 door medici opgezet wegens het ontbreken van een onafhankelijke gezondheidssite waar uitsluitend patiënteninformatie van betrouwbare niet-commerciële organisaties gebundeld was. De intentie was een gezondheidswebsite op te zetten waar patiënten veilig informatie konden krijgen en dokters veilig heen konden verwijzen zonder zich zorgen te maken over commerciële of ongecontroleerde informatie. In oktober 2008 ging de website online en was meteen een doorslaand succes bij dokters, zorgorganisaties, media en (natuurlijk het belangrijkste) de bezoekers.

Inhoud

De redactionele inhoud wordt beheerd door de Stichting Betrouwbare Bron. De Stichting heeft als doel om patiënten naar betrouwbare informatie over ziekten en klachten op het internet te leiden. De medische informatie is eigendom en valt onder de verantwoordelijkheid van de organisaties waarnaar verwezen wordt. Door beter geïnformeerd te zijn kunt u, samen met uw zorgverlener, hopelijk beter omgaan met uw aandoening en behandeling. De inhoud is bedoeld als ondersteuning en niet om uw zorgverlener te vervangen.

Er is een grote, brede medische onafhankelijke redactie, welke onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Betrouwbare Bron valt.

Financiering

Om onafhankelijkheid van het voortbestaan van de website te beschermen wordt er eveneens gestreefd naar financiële onafhankelijkheid. Dit betekent dat er getracht wordt om verschillende soorten financiële bronnen aan te boren, zodat de website niet afhankelijk is van een enkele financiële bron. De site wordt daarom gefinancierd uit giften, donaties en subsidies (Stichting Betrouwbare Bron) en sponsoren en advertenties (Mediwebs BV) op de rechter balk welke duidelijk en transparant aangegeven staan indien het een commerciële link betreft. Het redactionele inhoudsgedeelte blijft reclamevrij.

Vergelijk het met een kwaliteitskrant als de NRC; De redactionele inhoud is onafhankelijk (Stichting) en advertenties zijn duidelijk aangegeven (Uitgever). Er is geen commerciële beïnvloeding op de keuze van de links/verwijzingen, nieuws of onderwerpen.

Accreditatie

Accreditatie voor een internationaal keurmerk voor betrouwbare medische informatie (HON-code) is aangevraagd en in behandeling. Er worden geen medische gegevens opgeslagen. Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt of doorgegeven tenzij daar expliciete toestemming voor gegeven is. De webstie houdt zich aan de wettelijke regelgeving.

Correspondentieadres:
BetrouwbareBron.nl
Postbus 6040
9702 HA Groningen

Dit initiatief/ website werkt samen/ wordt mede ondersteund door:

NPCF: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
KNMP: Koninklijke Nederlands Maatschappij te bevordering van de Pharmacie (=Nederlandse apothekers vereniging)
KWF Kankerbestrijding
Diabetes Vereniging Nederland
Nederlandse Hartstichting
Verschillende medische beroepsverenigingen NVPC, NVOG, KNO vereniging(via weblinks)
Verschillende patiëntenverenigingen (via weblinks)

 

BetrouwbareBron.nl is een initiatief van Stichting Betrouwbare Bron en Mediwebs BV.