Inforium

De database wordt aan zorgprofessional via Inforium ontsloten. Hiermee kunnen ook zorgverleners de database gebruiken om zeer eenvoudig  patiënten informatie op maat te sturen met respect voor privacy. Zie www.Inforium.nl
 
Voor meer informatie: info@inforium.nl