Project CHIP (Connected Health Information Platform)

Project CHIP (www.projectCHIP.nl ) is opgezet door de Stichting BetrouwbareBron en Mediwebs om transmuraaal op een gelijkvormige manier een gemeenschappelijke database te gebruiken en dezelfde eHealth tool, Inforium, om de informatie op maat bij patiënt te brengen.
 
Het project is in mei 2016 gestart in Almere in het Flevoziekenhuis, Apothekers en huisartsen van de Zorggroep Almere en ZBC De Kinderkliniek. Het werd breed ondersteund door onder meer VWS, Zilveren Kruis, CZ en VGZ, Patiëntenfederatie, verscheidene wetenschappelijke verenigingen en BetrowubareBron organisaties. De Stichting BetrouwbareBron heeft de BetrouwbareBron database hiervoor beschikbaar gesteld.
 
Het project was een groot succes. Zie http://www.projectchip.nl/eindrapportage-project-chip/ Na afloop van het Almeerse project zijn alle zorgorganisaties doorgegaan. De 44.000 verstuurde Inforiums zijn in 2017 gestegen naar 60.000/ jaar en nog steeds stijgende. Het Project wordt inmiddels uitgebrid naar andere zorgsectoren in Almere.
 
In den lande worden plannen gemaakt voor herhalen en opschalen van Project CHIP.
 
Voor meer info:  projectCHIP@betrouwbarebron.nl