Stichting BetrouwbareBron

Stichting BetrouwbareBron is in 2008 in het leven geroepen door KNO arts Markus Oei. In die tijd was op het internet al veel goede gezondheidsinformatie te vinden. Helaas was (en is er nog steeds) ook veel onjuiste medische informatie te vinden. In die tijd had nog niet elke wetenschappelike vereniging publieksinformatie online maar meestal folders. Het doel van BetrouwbareBron was om de patiënten te helpen om bij de juiste medische informatie terecht te komen van non-profit geaccrediteerde, landelijke gezondheidsorganisaties.

Omdat betrouwbaarheid een subjectieve term is werd voor een BetrouwbareBron organisatie een definitie met criteria opgesteld. Indien een website niet opgenomen is als BetrouwbareBron betekent dat niet dat de informatie niet betrouwbaar is, maar alleen dat de organisatie niet aan de BetrouwbareBron criteria voldoet.
 

De criteria voor BetrouwbareBron zijn:

Informatie gericht op patiënten/ cliënten

  • Landelijk werkzaam
  • Nederlandstalig
  • Niet-commercieel
  • Betreffende gezondheid en ziekten
  • Geaccrediteerd door een overkoepelende organisatie
  • Artsenorganisatie: KNMG (KNMT/KNMP)
  • Patiëntenorganisatie: Patiëntenfederatie, InEen
  • (semi)-Overheid
  • Non-profit: gemengde organisatie (aanvullende criteria o.a.  o.a. aansluiting CBF, samenwerkende organisaties, internationale organisaties, financiering. Elke non-profit organisatie wordt aan de hand van de criteria apart beoordeeld)

 

BetrouwbareBron Database

Wanneer een bron aan al deze eisen voldoet wordt deze opgenomen in onze BetrouwbareBron lijst. De websites worden gekoppeld of onze redacteurs indexeren deze in onze database en zorgen ervoor dat u de links naar betrouwbare medische informatie gemakkelijk kunt vinden. BetrouwbareBron en de Stichting BetrouwbareBron bevatten en beheren geen content, maar is een index en brengt patiënten naar de juiste content en website. Hiermee krijgen de makers van de informatie ook de erkenning voor hun werk.

In de afgelopen 10 jaar is deze database gegroeid tot de grootste Nederlandse database met non-profit geaccrediteerde informatie met duizenden informatielinks over gezondheid en ziekte.

De Stichting BetrouwbareBron initieert en ondersteunt projecten om publieke kennis van gezondheid te verspreiden. BetrouwbareBron.nl, Inforium en Project CHIP Almere zijn voorbeelden.  De Stichting BetrouwbareBron wordt gefinancierd uit subsidies en donaties.